Welcome to 4English

Chào bạn!

This app will help you learn English easily and effectively via news, videos and podcasts.

4English sẽ giúp bạn học tiếng Anh qua tin tức, video, podcast dễ dàng và hiệu quả.

News

Tin tức

Read any news websites. Tap to translate words and save if needed.

Đọc website bất kỳ. Chỉ cần bấm vào từ để tra nghĩa và lưu lại.

Videos

Videos

Select or type the correct words when listening.

Xem video với phụ đề. Nghe để chọn từ hoặc gõ từ đúng vào ô trống.

Flashcards

Từ vựng

Save vocabulary to flashcards with pictures and examples to learn and review them easier.

Tự tạo thẻ từ vựng với ví dụ và hình ảnh, giúp nhớ từ dễ dàng hơn.

Games

Games

Play vocabulary games and compete with your friends.

Thi đấu online với bạn bè, giải trí sau khi học căng thẳng.